Chào mừng bạn đến www.goldenrabbit.com.vn

THƯỚC HAI LƯỠI (CẠO VỮA MẶT DÀY VÀ ÉP PHẲNG)

  11/09/2018

  Châu Kiết Ánh

- Tên sản phẩm: Thước hai lưỡi

- Công dụng: Cạo vữa mặt dày và ép phẳng

- Hàng nhập Đài Loan

- Đơn giá chưa VAT: 333.000đ

Đóng góp ý kiến